დაბრუნება და შეცვლა

  • ნიქს ჯეველერი წინასწარ ახდენს ბეჭდის ზომის დაზუსტებას მომხმარებელთან;
  • თუ ბეჭდის ზომა მომხმარებლისთვის აღმოჩნდება არასასურველი, მისი გადაცვლა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მზა მოდელებში;
  • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გადაცვლა არ ხდება ნაკლებ ფასიან ნივთში.
  • გადაცვლის შეუძლებლობის შემთხვევაში, გაყიდული ნივთი ზომის უზუსტობის გამო არ ბრუნდება;
  • ნივთის გადაცვლის დროს, ონლაინ შეკვეთისას, მომხმარებელი ანაზღაურებს კურიერის მომსახურების ხარჯებს;
  • საყურის ან კულონის შემთხვევაში, ნივთი გადაცვლასა და დაბრუნებას არ ექვემდებარება.